خدمات تخصصی

روابط عمومی پارک فاوا: شرکت های فعال در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند از طیف متنوعی از خدمات عمومی و پایه،خدمات علمی و تخصصی و خدمات فنی و تسهیل گر برخوردار شوند که برخی از مهترین خدمات علمی و تخصصی به شرح ذیل است:

  1. خدمات مشاوره مدیریتیمشاوره مالی، بیمه، حقوقی،  خدمات کارگزاری بورس، خدمات مربیگری.
  2. خدمات مشاوره تجاری: مشاوره در زمینه برندینگ، بازاریابی داخلی، جذب سرمایه و تجاری سازی
  3. خدمات مشاوره بین المللی: ثبت اختراع، اخذ استانداردها و گواهینامه های بین المللی، تسهیل گری بازاریابی بین المللی