اطلاعیه و فراخوان

فراخوان شناسایی پیمانکار

فراخوان شناسایی پیمانکار

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد جهت پروژه‌های عمرانی خود نسبت به شناسائی پیمانکاران واجد شرایط برای فعالیت در سایت اصلی اقدام نماید.

ادامه مطلب

فراخوان شناسایی پیمانکاران

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت جهت خدمات پیمان مدیریت تعمیرات اساسی و بازسازی ساختمان­‌های اداری اقدام کند.

ادامه مطلب